Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

 • Tải trọng: 500 kg
 • Kích thước thùng: 1940 x 1320 x 1290 mm
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

 • Tải trọng: 695 kg
 • Kích thước thùng: 1380 x 1470 x 1200 mm
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

 • Tải trọng: 2400 kg
 • Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
 • Kích thước thùng: 3560 x 1730 x 1900 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

 • Tải trọng: 580 Kg
 • Động cơ: \
 • Kích thước thùng: 1895 x 1255 x 1235 mm
 • Bảo hành:\
Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto

Giá bán: Liên hệ

Báo giá mới nhất

Nhận khuyến mãi từ Đức Chi Auto